Last Minute Exotika

Vyhledej si dovolenou

Horký TIP

Vyber si

Turistický průvodce

Rubriky

Počasí

Vyhledávač letenek

Last minute nabídka

Facebook

Egypt »

Turistické lokality v Egyptě

Egypt je země nesmírně bohatá. Nikoliv z hlediska ekonomiky či přírodních zdrojů, ale díky jeho dlouhé historii a přírodním scenériím. Kvůli sochám, pyramidám a chrámům, které tu stojí více než 2000 let a jsou dokladem obrovské lidské zručnosti i vůle, sem přijíždí návštěvníci z celého světa, jen aby mohli chvíli pobýt v přítomnosti jejich majestátu, a pak se nechali nadchnout okolní krajinou i mořem.

 

Asuán

Asuán, EgyptAsuán je starobylé město ležící blízko řeky Nil s řadou zajímavých památek. Od jiných turistických center v Egyptě se liší tím, že prohlídku jeho zajímavostí nemusíte absolvovat jen pěšky – mohou vás mezi nimi provézt také kočáry tažené koňmi. Díky Nilu v okolí bují fauna i flóra, nejvíce vás ale pravděpodobně zaujmou místní tržiště či mešita Tabia, která je typická svými dvěma vysokými minarety a velmi specifickou architekturou kombinující prvky mnoha kultur. V blízkosti Asuánu se nacházejí dvě přehrady – menší Stará asuánská hráz a větší Vysoká hráz, kvůli níž musely být také přestěhovány chrámy Abú Simbel a chrám Pilak na ostrově Agílkia.

LAST MINUTE zájezdy ASUÁN

Alexandrie

Alexandrie, EgyptMěsto Alexandrie založené ve 4. století př. n. l. Alexandrem Velikým se ve starověku začalo velmi rychle rozrůstat, až se z něj stal jeden z nejdůležitějších obchodních uzlů pro Afriku, Evropu i Asii. Díky tomu se sem z celého tehdy známého světa dostalo mnoho cestovatelů a učenců, což Alexandrii předurčilo také roli centra vzdělanosti, a proto zde vznikla známá Alexandrijská knihovna – kdysi největší knihovna světa. Ta sice v roce 47 př. n. l. vyhořela, byla tu však postavena nová, která se snaží navázat na roli své předchůdkyně.

Ještě víc než moderní knihovna sem ale turisty láká třicetimetrový Ptolemaiův pilíř (poslední zbývající část chrámu boha Serapise), palác Montazah dříve sloužící jako sídlo rodiny vládnoucího faraona či římský amfiteátr (jediný amfiteátr tohoto typu v Egyptě). Více se o lokální historii můžete vzdělat v řade muzeí, ještě před odjezdem se ale určitě musíte podívat do pevnosti Quait Bey postavené v 15. století, aby spojila pevninu s ostrovem Fáros (ano, přesně s tím, na kterém kdysi stával slavný maják – jeden ze sedmi divů světa).

LAST MINUTE zájezdy ASUÁN

Abú Simbel

Abu Simbel, EgyptDva chrámy v Abú Simbel jsou často označovány za nejkrásnější z celého Egypta. Ačkoliv zvenčí vypadají jako australská Ayersova skála, uvnitř jsou tato dvě místa zasvěcená faraonu Remessovi II. a jeho krásné manželce Nefertiti bohatě zdobena malbami i sochami obou z nich.

Dnes se chrámy nenacházejí na svém původním místě, v 60. letech minulého století musely být totiž za pomoci těžké techniky kvůli stavbě Velké asuánské přehrady přemístěny přibližně o 20 kilometrů dál. Při jejich znovusestavování došlo k jediné chybě, kterou místní průvodci rádi návdavkem sdělují – nezapomeňte se jich tedy zeptat.

Gíza

Gíza je oblast Egypta nedaleko Káhiry, která ve starověku po dlouhou dobu sloužila jako pohřebiště faraónů. Přestože se v ní nachází desítky hrobek, celosvětově známou se stala díky Sfinze a třem pyramidám, které se tu na západním břehu Nilu rozkládají a jsou považovány za jeden ze sedmi divů světa.

Sfinga - Gíza, EgyptNejvětší z nich je Cheopsova pyramida (někdy nazývána též Velká), která je výjimečná jak svými rozměry tak i unikátní architekturou, která musela být vyvinuta, aby pyramida vůbec mohla být postavena. Na její severní straně začínají prohlídky do Cheopsovy pohřební komory, na jižní straně funguje muzeum s tzv. sluneční bárkou.

Velikostně druhou je Racheova pyramida, která však díky optickému klamu (stojí výše) vypadá z dálky větší. Jednoduše ji poznáte podle toho, že u špičky jí zbylo ještě nějaké žulové obložení (Egypťané jej v minulosti nestihli rozebrat). V její blízkosti se nachází také Velká sfingasocha lva s lidskou hlavou, o jejímž významu se dodnes vedou spory. Třetí a nejmenší je Menkauerova pyramida, která ač stavěna pro velmi oblíbeného panovníka, tak dodnes zůstává ne zcela dokončena.

Karnak

Karnak, EgyptKarnak, takové jméno nese největší chrámový komplex světa rozkládající se blízko egyptských Théb. Byl budován postupně všemi významnými faraony po dobu dvou tisíc let, přičemž dodnes je velká část z něj stále velmi zachovalá. Nejvýznamnější svatyně stejně jako řada dalších staveb tu je zasvěcena bohu Slunce Amón-Réovi, ovšem jsou tu některé určené i jeho manželce či lokálně uctívanému Monthovi.

Při návštěvě Karnaku se vám pravděpodobně do paměti nejvíce vryje Velký sloupový sál, kde se k nebi tyčí 134 vysokých sloupů zdobených rytinami. Kdysi byl celý zastřešený, dnes však už zde monumentálnost prostoru dokreslují právě jen podpory pro bývalou střechu. O kousek dál se nalézá Velké nádvoří (8 000 metrů čtverečných jej skutečně opravňuje pro přívlastek velké), posvátné jezírko se žulovou sochou posvátného Skarabea či obelisk královny Hatšepsut.

Káhira

V Káhiře, hlavním městě Egypta, žije na 16 milionů obyvatel. Ačkoliv roli centra země nehrálo vždy, dnes je to její bijící srdce, kde si turisté přes den mohou užívat památek, muzeí, restaurací a podobně a když se setmí, tak se zapojit do bohatého nočního života.

Káhira, EgyptProhlídku Káhiry můžete začít například na náměstí Midan Tahrir, které slouží jako její centrum. Odtud se dá jít k Citadele, pevnosti vybudované ve 12. století na obranu proti Křižákům, a mešitám Muhammeda Alího či sultána Hasana. Mešita Ibn Tulun dokonce patří k největším na světě. Zajímavou část města tvoří koptská čtvrť – v té již stovky let žijí především křesťané příslušející ke koptské církvi, a proto je od zbytku Káhiry architektonicky dosti odlišná (synagoga Ben Ezra či “Visutý kostel” jistě stojí za shlédnutí).

Jediným způsobem, jak si můžete prohlédnout skutečně celé město, je Cairo Tower, vyhlídková věž vysoká 187 metrů, ze které je nádherný pohled, ovšem jen ráno či večer – přes den je totiž centrum zahaleno do smogu. Tomu můžete uniknout například k nedalekým pyramidám v Gíze či největší egyptskému archeologickému nalezišti v Sakkáře.

LAST MINUTE zájezdy KÁHIRA
LAST MINUTE zájezdy NIL + KÁHIRA + LÁZNĚ

Kóm Ombo

Kom Ombo, EgyptKóm Ombo je soustavou chrámů zasvěcených bohům Harverovi, Sobekovi a bohyni lásky Háthor. Stojí nedaleko města Asuán, kde jej nechal postavit Ptolemaios VI., ale byl dozdobován ještě několik staletí poté. Kromě mnoha zajímavých reliéfů, z nichž nejvýznamnější je ten na zadní straně ochozu vyobrazující římského císaře Trajána obětujícího bohům lékařské nástroje, je tu možné vidět též starověké mumie krokodýlů.

 

Luxor

Luxor, EgyptNejlépe dochovaným chrámem v Egyptě je Luxor zbudovaný v 15. století př. n. l. faraónem Amenhotepem III. a jeho následníky. Při vstupu do něj se projdete částečně dochovanou alejí sfing, která kdysi (ještě v době před změnou egyptského klimatu) byla lemována květinami a vzrostlými stromy. Tato alej bývala ukončena Nektanebofovou zdí s šesti sochami Ramesse II. a dvěma obelisky – dnes už samozřejmě není tato sestava kompletní (ale například jeden z obelisků byl věnován Paříži). Uvnitř pak je k vidění Velké nádvoří s Velkou sloupovou kolonádou a např. chrám Amenhotepa III., ve kterém Římané později začali uctívat své císaře.

LAST MINUTE zájezdy LUXOR

Memnósovy kolosy

Memnonovy kolosy, EgyptV místech, kde kdysi stával zádušní chrám Amenhotepa III., dnes stojí již jen dvě jeho sochy. O to více zvláštní a unikátní setkání s nimi je (kazí jej pouze přilehlé parkoviště se silnicí). Svůj název získaly díky prasklinám v severním z obou kolosů, do kterých se v noci kondenzovala voda, načež když ráno se začala vypařovat, vycházely z něj zvuky, o kterých si Řekové mysleli, že je vydává bůh Memnon.

 

Pilak

Pilak, EgyptStejně jako Abú Simbel, musel být i chrám Pilak kvůli budování Velké asuánské přehrady přesunut ze svého původního umístění na stejnojmenném ostrově na ostrov Agílkia. Dostat se k němu dá lodí z města Asuán. Pokud máte rádi návštěvy památek, kde se vyskytuje méně turistů, je Pilak rozhodně pro vás – v porovnání s jinými lokacemi míří do zdejšího Esetina chrámu relativně málo návštěvníků.

 

Sakkára

Djoserova pyramida - Gíza, EgyptNa pohřebišti Sakkára byli ukládáni k odpočinku příslušníci vysoké egyptské šlechty téměř po celý starověk, a proto je také největším a nejdůležitějším archeologickým nalezištěm v zemi. Turisté se sem vydávají většinou z nedaleké Káhiry, vždy se však musí smířit s tím, že kvůli výzkumným pracím jsou vždy některé památky uzavřeny.

Největšími lákadly jsou Džoserova stupňovitá pyramida (nejstarší pyramida světa), Snoferova lomená pyramida dokládající vývoj egyptského stavitelství a Červená pyramida, která se prakticky nalézá až v Dahshuru (Dahshurká nekropole je menší než ta v Sakkáře ale o to více je její atmosféra působivější).

Údolí králů

Chrám královny Hatšepsut, EgyptKdyž Egypťané v 16. století př. n. l. přestali budovat pyramidy, zvolili jako nové místo pro pohřbívání svých vládců hrobky budované ve skále na západním břehu Nilu v tzv. Údolí králů. Všechna místa posledního odpočinku faraónů zde mají charakter chodeb, liší se však jejich délkou i počtem místností okolo. Nejnavštěvovanější místní hrobka patří mladému Tutanchamonovi, která byla objevena jako jediná nevykradená.

Kousek odsud je možné nalézt Údolí královen, které není tolik navštěvováno, o to cennější však jeho prohlídka je – například hrobku královny Nefertiti nemůže denně navštívit více než 150 návštěvníků a to vždy jen na 10 minut.
DALŠÍ LOKALITY

Suezský průplav

Suezský průplav spojující Středozemní a Rudé moře je dokladem stavitelských dovedností lidí v 19. století. Byl vybudován kvůli značnému zkrácení obchodních cest a pro tento účel je využíván dodnes, ačkoli sem míří také spousta turistů.

Ras Mohamed

Ras Mohamed je pevninským i mořským národním parkem Egypta. Jeho část skrývající se pod hladinou je významná především díky mnoha želvám, barakudám a žralokům, zatímco na pevnině hnízdí mnoho druhů ptáků. Ačkoliv byste to v Egyptě možná nečekali, rostou zde také mangrovníkové porosty.

Barevný kaňon

Jako Barevný kaňon je nazývána soutěska v pohoří Sinaj, která byla formována miliony let, díky čemuž na jejích stěnách vznikly různobarevné vzory. Výprava sem nepatří k nejlehčím, ovšem mnoho návštěvníků ji i tak rádo absolvuje.

Sinaj

Na biblickou horu Sinaj míří jak spousta věřících, kteří se chtějí podívat do míst, kde prý Bůh předal Mojžíšovi Desatero přikázání, tak i nevěřící, kteří chtějí navštívit toto historicky významné místo a také si užít nádherného východu Slunce.


 

Turistický průvodce Egyptem!

Aktuální nabídka zájezdů a last-minute do Egypta 

 
Tagy: , , ,Přidej komentář k článku
CZIN.eu
TOPlist